Przetargi (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Wykonanie boiska wielofunkcyjnego przystosowanego do organizacji zawodów pożarniczych przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Pliszczynie

Wólka, dnia 07-10-2014r. Numer sprawy: RI.271.17.2014.TM. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Wykonanie boiska wielofunkcyjnego przystosowanego

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Turce w pasie drogi dz. nr 1533 (bez przyłączy).

Wólka, dnia 02-10-2014r. Numer sprawy: RI.271.16.2014.TM. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Turce w pasi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 2224L- Lublin (ul. Pliszczyńska) - Wólka Lubelska - Pliszczyn - Sobianowice od km 0+000 km do 0+525 km i od km 3+792 do km 7+304 (z wyłączeniem odcinka od km 4+900 do km 5+217).

Wólka, dnia 23-09-2014r. Numer sprawy: RI.271.15.2014.TM INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Przebudowa nawierzchni drogi powiatowe

Przetarg Nieograniczony - Wykonanie boiska wielofunkcyjnego przystosowanego do organizacji zawodów pożarniczych przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Pliszczynie.

Przetarg Nieograniczony Wykonanie boiska wielofunkcyjnego przystosowanego do organizacji zawodów pożarniczych przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Pliszczynie. Numer ogłoszenia: 314512 - 2014; data zamieszczenia: 22.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 2224L- Lublin (ul. Pliszczyńska) - Wólka Lubelska - Pliszczyn - Sobianowice od km 0+000 km do 0+525 km i od km 3+792 do km 7+304 (z wyłączeniem odcinka od km 4+900 do km 5+217)

Jakubowice Murowane, 17-09-2014r. RI.271.15.2014.TM Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę nawierzchni drogi powiatowej Nr 2224L- Lublin (ul. Pliszczyńska) - Wó

Przetarg Nieograniczony - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Turce w pasie drogi dz. nr 1533 (bez przyłączy).

Przetarg Nieograniczony Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Turce w pasie drogi dz. nr 1533 (bez przyłączy). Numer ogłoszenia: 304652 - 2014; data zamieszczenia: 12.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia pub

Przetarg nieograniczony - Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 2224L- Lublin (ul. Pliszczyńska) - Wólka Lubelska - Pliszczyn - Sobianowice od km 0+000 km do 0+525 km i od km 3+792 do km 7+304 (z wyłączeniem odcinka od km 4+900 do km 5+217)

Przetarg nieograniczony Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 2224L- Lublin (ul. Pliszczyńska) - Wólka Lubelska - Pliszczyn - Sobianowice od km 0+000 km do 0+525 km i od km 3+792 do km 7+304 (z wyłączeniem odcinka od km 4+900 do km 5+217) Numer ogłoszenia: 190621 - 2014; data zamieszczenia: 05.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Wykonanie nakładek asfaltowych na odcinkach dróg gminnych w Turce, Rudniku i Łysakowie

Wólka, dnia 11-08-2014r. Numer sprawy: RI.271.14.2014.TM. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Wykonanie nakładek asfaltowych na odcinkach dr&oac