Przetargi (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dotyczy: Usługa organizacji wyjazdowych szkoleń dla osób chcących założyć działalność gospodarczą, przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedsiębiorców z terenu gmin Piaski, Spiczyn, Mełgiew, Rybczewice, Gorzków i Wólka w ramach projektu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na szlacheckim szlaku w województwie lubelskim”

Zamawiający: Gmina Wólka z siedzibą w Jakubowicach Murowanych zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 – tekst jednolity) - dalej ustawa, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi o wartości szacunkowej poniżej 200 000...

Przetarg Nieograniczony - Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 647 w Jakubowicach Murowanych odcinek 186,5 m.

Przetarg Nieograniczony Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 647 w Jakubowicach Murowanych odcinek 186,5 m. Numer ogłoszenia: 398252 - 2013; data zamieszczenia: 01.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zam&oacut

Przetarg Nieograniczony - Dowóz dzieci do Gimnazjum w Pliszczynie w roku szkolnym 2013-2014.

Dowóz dzieci do Gimnazjum w Pliszczynie w roku szkolnym 2013-2014. Numer ogłoszenia: 393954 - 2013; data zamieszczenia: 27.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEK

Usługa organizacji wyjazdowych szkoleń dla osób chcących założyć działalność gospodarczą, przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedsiębiorców z terenu gmin Piaski, Spiczyn, Mełgiew, Rybczewice, Gorzków i Wólka w ramach projektu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na szlacheckim szlaku w województwie lubelskim”

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wolka.pl Lublin: Usługa organizacji wyjazdowych szkoleń dla osób chcących założyć działalność gospodarczą, przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedsiębiorców z terenu gmin Piaski, S

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ - w trybie licytacji elektronicznej

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ - w trybie licytacji elektronicznej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wólka do szkół w roku szkolnym 2013-2014

Wólka, dnia 18-07-2013r. Numer sprawy: ZP.271.14.2013. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa drogi gminnej nr 112413L - ul. Klonowej w Turce od km 0+000 do km 0+114

Wólka, dnia 09-07-2013r. Numer sprawy: ZP.271.13.2013. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Budowa drogi gminnej nr 112413L - ul. Klonowej w Turc

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa drogi gminnej nr 112406L - ul. Jarzębinowa w Turce od km 0+007,6 do km 0+124,70 wraz z odwodnieniem.

Wólka, dnia 08-07-2013r. Numer sprawy: ZP.271.12.2013. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Budowa drogi gminnej nr 1