Przetargi (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg Nieograniczony - Budowa sieci wodociągowej długości około 1555m (bez przyłączy) i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej długości około 1316m (bez przyłączy) w Turce oraz budowa sieci wodociągowej w Łuszczowie Drugim długości około 514m (bez przyłączy) wraz z budową zjazdu z drogi powiatowej

Przetarg Nieograniczony Budowa sieci wodociągowej długości około 1555m (bez przyłączy) i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej długości około 1316m (bez przyłączy) w Turce oraz budowa sieci wodociągowej w Łuszczowie Drugim długości około 514m (bez przyłączy) wraz z budową zjazdu z drogi powiatowej. Numer ogłoszenia: 211703...

Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi gminnej nr 107377L w Łuszczowie Pierwszym odcinek 254m i drogi na działce nr 278 w Kolonii Świdnik Mały odcinek 695m oraz przebudowa ciągów pieszych wzdłuż drogi gminnej nr 106097L w Rudniku odcinek 511m.

Przetarg nieograniczony Przebudowa drogi gminnej nr 107377L w Łuszczowie Pierwszym odcinek 254m i drogi na działce nr 278 w Kolonii Świdnik Mały odcinek 695m oraz przebudowa ciągów pieszych wzdłuż drogi gminnej nr 106097L w Rudniku odcinek 511m. Numer ogłoszenia: 368348 - 2012; data zamieszczenia: 27.09.2012 OGŁOSZENIE O Z

Przetarg Nieograniczony - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Turka (przez starą wieś).

Przetarg Nieograniczony Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Turka (przez starą wieś). Numer ogłoszenia: 203503 - 2012; data zamieszczenia: 21.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: za

Przetarg Nieograniczony - Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 600.000,00 złotych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu Gminy Wólka

Przetarg Nieograniczony Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 600.000,00 złotych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu Gminy Wólka Numer ogłoszenia: 355884 - 2012; data zamieszczenia: 19.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAM&Oacut

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wólka do szkół w roku szkolnym 2012-2013

Wólka, dnia 10 września 2012r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.13.2012. Nazwa zadania: Dowóz dzieci niepełnosprawnych

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gminie Wólka w roku 2012

Wólka, dnia 30 sierpnia 2012 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP

Przetarg Nieograniczony - Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wólka do szkół w roku szkolnym 2012-2013

Przetarg Nieograniczony Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wólka do szkół w roku szkolnym 2012-2013 Numer ogłoszenia: 307662 - 2012; data zamieszczenia: 21.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Przetarg Nieograniczony - Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gminie Wólka w roku 2012

Przetarg Nieograniczony Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gminie Wólka w roku 2012 Numer ogłoszenia: 301766 - 2012; data zamieszczenia: 14.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej długości 695m (bez przyłączy) w miejscowości Kolonia Biskupie

Wólka, dnia 30 lipca 2012 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.9.2012. Nazwa zadania: Bud

Przetarg Nieograniczony - Dowóz dzieci do Gimnazjum w Pliszczynie w roku szkolnym 2012-2013

Przetarg Nieograniczony Dowóz dzieci do Gimnazjum w Pliszczynie w roku szkolnym 2012-2013 Numer ogłoszenia: 269924 - 2012; data zamieszczenia: 25.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłos