Przetargi (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg Nieograniczony - Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka w sezonach 2011-2012 i 2012-2013 - drugi przetarg

Przetarg Nieograniczony Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka w sezonach 2011-2012 i 2012-2013 - drugi przetarg Zamówienie z podziałem na części.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI ZAMÓWIENIA - Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka w sezonach 2011-2012 i 2012-2013 - zamówienie udzielane w częściach.

Wólka, 6 października 2011 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP. 271.12.2011 Nazwa zadania:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka w sezonach 2011-2012 i 2012-2013 - Zamówienie w częściach. Część 1, rejon I - miejscowości: Sobianowice, Bystrzyca

Wólka, dnia 6 października 2011r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.12.2011. Nazwa zadania:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wólka do szkół w roku szkolnym 2011-2012

Wólka, dnia 26 sierpnia 2011r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.11.2011. Nazwa z

Przetarg Nieograniczony - Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wólka do szkół w roku szkolnym 2011-2012

Przetarg Nieograniczony Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wólka do szkół w roku szkolnym 2011-2012 Numer ogłoszenia: 249502 - 2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązko

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 1.100.000,00 złotych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek Gminy Wólka - drugi przetarg

Wólka, dnia 17 sierpnia 2011 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.10.2011. Nazwa zadania:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Modernizacja drogi gminnej w Rudniku, odcinek 463,61 mb -trzeci etap

Wólka, dnia 10 sierpnia 2011 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.7.2011. Nazwa zadan

Odpowiedź na pierwsze zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 1.100.000,00 złotych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek Gminy Wólka - drugi przetarg

Jakubowice Murowane, 9 sierpnia 2011 ZP.271.10.2011 Odpowiedź na pierwsze zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dotyczy: Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 1.100.000,00 złotych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów...

Drugi przetarg nieograniczony - Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 1.100.000,00 złotych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek Gminy Wólka - drugi przetarg

Drugi przetarg nieograniczony Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 1.100.000,00 złotych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek Gminy Wólka - drugi przetarg. Numer ogłoszenia: 230920 - 2011; data zami

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 1.100.000,00 złotych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek Gminy Wólka

Wólka, 3 sierpnia 2011 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP. 271.9.2011 Nazwa zadania: Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 1.100.000,00 złotych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych z