Przetargi (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dowóz dzieci do Gimnazjum w Pliszczynie w roku szkolnym 2010-2011 - drugi przetarg

Wólka, dnia 20 października 2010 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP. 341/22/2010. Nazwa zadania: Dowóz dzieci do Gimn

Odpowiedź na zapytanie zadane przez wykonawcę w postępowaniu przetargowym na przebudowę drogi gminnej nr 106115L, nr 106116L w miejscowości Świdnik Duży na odcinku od km 0+062 do km 1+839

Wólka, 14 października 2010 Odpowiedź na zapytanie zadane przez wykonawcę w postępowaniu przetargowym na przebudowę drogi gminnej nr 106115L, nr 106116L w miejscowości Świdnik Duży na odcinku od km 0+062 do km 1+839 Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą Przebudowa drogi gminnej...

Przetarg Nieograniczony - Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wólka do szkół w roku szkolnym 2010-2011

Przetarg Nieograniczony Lublin: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wólka do szkół w roku szkolnym 2010-2011 Numer ogłoszenia: 284323 - 2010; data zamieszczenia: 13.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Przetarg Nieograniczony - Dowóz dzieci do Gimnazjum w Pliszczynie w roku szkolnym 2010-2011 - drugi przetarg

Przetarg Nieograniczony Dowóz dzieci do Gimnazjum w Pliszczynie w roku szkolnym 2010-2011 - drugi przetarg Numer ogłoszenia: 278263 - 2010; data zamieszczenia: 07.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Przetarg Nieograniczony - Przebudowa drogi gminnej nr 106115L, Nr106116L w miejscowości Świdnik Duży na odcinku od km 0+062 do km 1+839

Przetarg Nieograniczony Przebudowa drogi gminnej nr 106115L, Nr106116L w miejscowości Świdnik Duży na odcinku od km 0+062 do km 1+839 Numer ogłoszenia: 273117 - 2010; data zamieszczenia: 04.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wólka - zamówienie z wolnej ręki

Wólka, dnia 9 września 2010 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP. 341/20/2010. Nazwa zadania: Zmiany st

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dowóz dzieci do Gimnazjum w Pliszczynie w roku szkolnym 2010-2011

Wólka, dnia 26 sierpnia 2010 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP. 341/18/2010. Nazwa zadania: Dowóz dzieci do

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego nad budową ulic z infrastrukturą towarzysząca w osiedlu Borek m. Turka połączonych z drogą krajową nr 82 Lublin - Łęczna

Wólka, dnia 25 sierpnia 2010 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP. 341/17/2010.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa ulic z infrastrukturą towarzysząca w osiedlu Borek m. Turka połączonych z drogą krajową nr 82 Lublin - Łęczna

Wólka, dnia 25 sierpnia 2010 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP. 3