Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg Nieograniczony - Przetarg Nieograniczony (Modernizacja) przebudowa drogi gminnej wewnętrznej urządzonej na działkach nr 1273/4, 1273/11, 1274/4, 1275, 1277/4 w m. Turka gmina Wólka w ramach inwestycji: Modernizacja drogi gminnej położonej na działkach nr ewid. 1273/4, 1273/11, 1274/4, 1275, 1277/4 w miejscowości Turka

Przetarg Nieograniczony (Modernizacja) przebudowa drogi gminnej wewnętrznej urządzonej na działkach nr 1273/4, 1273/11, 1274/4, 1275, 1277/4 w m. Turka gmina Wólka w ramach inwestycji: Modernizacja drogi gminnej położonej na działkach nr ewid. 1273/4, 1273/11, 1274/4, 1275, 1277/4 w miejscowości Turka Numer ogłoszenia: 135480 - 2016;...

Przetarg nieograniczony - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wólka przez okres 12 miesięcy

Przetarg nieograniczony Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wólka przez okres 12 miesięcy

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Opracowanie kompleksowej dokumentacji (program funkcjonalno-użytkowy, projekt architektoniczno - budowlany oraz projekt wykonawczy i studium wykonalności) wielofunkcyjnego centrum kultury na terenie gminy Wólka w ramach projektu „Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w obszarze funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim”

Jakubowice Murowane, 22-02-2016r. RI.271.2.2016.TM Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dotyczy: Opracowanie kompleksowej dokumentacji (program funkcjonalno-użytkowy, projekt architektoniczno - budowlany oraz projekt wykonawczy i studium wykonalności) wielofunkcyjnego centrum kultury na terenie gminy Wólka...

Opracowanie kompleksowej dokumentacji (program funkcjonalno-użytkowy, projekt architektoniczno - budowlany oraz projekt wykonawczy i studium wykonalności) wielofunkcyjnego centrum kultury na terenie gminy Wólka w ramach projektu - Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w obszarze funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim

Przetarg nieograniczony Opracowanie kompleksowej dokumentacji (program funkcjonalno-użytkowy, projekt architektoniczno - budowlany oraz projekt wykonawczy i studium wykonalności) wielofunkcyjnego centrum kultury na terenie gminy Wólka w ramach projektu - Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w obszarze funkcjonalnym...

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Opracowanie kompleksowej dokumentacji (program funkcjonalno-użytkowy, projekt architektoniczno – budowlany oraz projekt wykonawczy i studium wykonalności) wielofunkcyjnego centrum kultury na terenie gminy Wólka w ramach projektu „Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w obszarze funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim (drugi przetarg)

Wólka, 14-01-2016r. Numer sprawy: RI.271.17.2015.TM INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: Opracowanie kompleksowej dokumentacji (program funkcjonalno-użytkowy, projekt architektoniczno – budowlany oraz projekt wykonawczy i studium wykonalności) wielofunkcyjnego centrum kultury na terenie gminy Wólka w ramach pr...

Przetarg nieograniczony - Opracowanie kompleksowej dokumentacji (program funkcjonalno-użytkowy, projekt architektoniczno - budowlany oraz projekt wykonawczy i studium wykonalności) wielofunkcyjnego centrum kultury na terenie gminy Wólka w ramach projektu - Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w obszarze funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim (drugi przetarg)

Przetarg nieograniczony Opracowanie kompleksowej dokumentacji (program funkcjonalno-użytkowy, projekt architektoniczno - budowlany oraz projekt wykonawczy i studium wykonalności) wielofunkcyjnego centrum kultury na terenie gminy Wólka w ramach projektu - Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w obszarze funkcjonalnym...

INFORMACJA INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Organizacja trzech konferencji pt.: Rozwój przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim” w ramach projektu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na szlacheckim szlaku w województwie lubelskim”

Wólka, dnia 18-12-2015 r. Numer sprawy: RI.271.16.2015.TM INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Organizacja trzech konferencji pt.: Rozwój przedsiębiorczości na Szlach