Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony - Opracowanie redakcyjne, graficzne, przygotowanie do druku i druk z oprawą publikacji podsumowującej trzy konferencje pt.: Rozwój przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim oraz dostawą przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego w ramach projektu -Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim

Przetarg nieograniczony Opracowanie redakcyjne, graficzne, przygotowanie do druku i druk z oprawą publikacji podsumowującej trzy konferencje pt.: Rozwój przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim oraz dostawą przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego w ramach projektu -Marka...

Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Budowa oświetlenia drogowego ul. Klonowej w Turce gm. Wólka i budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 106114L w miejscowości Łuszczów Pierwszy gm. Wólka - etap I.

Jakubowice Murowane, 21-07-2016r. RI.271.6.2016.TM Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dotyczy: Budowa oświetlenia drogowego ul. Klonowej w Turce gm. Wólka i budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 106114L w miejscowości Łuszczów Pierwszy gm. Wól

Odpowiedź na kolejne (trzecie) zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Świdnik Duży Drugi gm. Wólka (bez przyłączy) - etap pierwszy.

Jakubowice Murowane, 20-07-2016r. RI.271.5.2016.TM Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Świdnik Duży Drugi gm. Wólka (bez przyłączy)

Przetarg Nieograniczony - Przebudowa (modernizacja) dróg gminnych nr 105198L, nr 105189L, nr 106107L na terenie gminy Wólka

Przetarg Nieograniczony Przebudowa (modernizacja) dróg gminnych nr 105198L, nr 105189L, nr 106107L na terenie gminy Wólka Numer ogłoszenia: 144603 - 2016; data zamieszczenia: 19.07.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Odpowiedź na kolejne zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Świdnik Duży Drugi gm. Wólka (bez przyłączy) - etap pierwszy.

Jakubowice Murowane, 15-07-2016r. RI.271.5.2016.TM Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Świdnik Duży Drugi g

Przetarg Nieograniczony - Budowa oświetlenia drogowego ul. Klonowej w Turce gm. Wólka i budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 106114L w miejscowości Łuszczów Pierwszy gm. Wólka - etap I

Przetarg Nieograniczony Budowa oświetlenia drogowego ul. Klonowej w Turce gm. Wólka i budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 106114L w miejscowości Łuszczów Pierwszy gm. Wólka - etap I Numer ogłoszenia: 138187 - 2016; data zamieszczenia: 15.07.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Świdnik Duży Drugi gm. Wólka (bez przyłączy) - etap pierwszy.

Jakubowice Murowane, 13-07-2016r. RI.271.5.2016.TM Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Świdnik Duży Drugi gm. Wólka (bez przyłączy)

Przetarg Nieograniczony - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Świdnik Duży Drugi gm. Wólka (bez przyłączy) - etap pierwszy

Przetarg Nieograniczony Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Świdnik Duży Drugi gm. Wólka (bez przyłączy) - etap pierwszy Numer ogłoszenia: 128561 - 2016; data zamieszczenia: 11.07.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty bud

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - (Modernizacja) przebudowa drogi gminnej wewnętrznej urządzonej na działkach nr 1273/4, 1273/11, 1274/4, 1275, 1277/4 w m. Turka gmina Wólka w ramach inwestycji “Modernizacja drogi gminnej położonej na działkach nr ewid. 1273/4, 1273/11, 1274/4, 1275, 12

Wólka, dnia 10-06-2016 r. Numer sprawy: RI.271.4.2016.TM INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: (Modernizacja) przebudowa drogi gminnej wewnętrznej&nbs

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wólka przez okres 12 miesięcy

Wólka, dnia 08-06-2016 r. Numer sprawy: RI.271.3.2016.TM INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów k