Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg Nieograniczony - Budowa oświetlenia drogowego ul. Klonowej w Turce gm. Wólka i budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 106114L w miejscowości Łuszczów Pierwszy gm. Wólka - etap I

Przetarg Nieograniczony Budowa oświetlenia drogowego ul. Klonowej w Turce gm. Wólka i budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 106114L w miejscowości Łuszczów Pierwszy gm. Wólka - etap I Numer ogłoszenia: 138187 - 2016; data zamieszczenia: 15.07.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Świdnik Duży Drugi gm. Wólka (bez przyłączy) - etap pierwszy.

Jakubowice Murowane, 13-07-2016r. RI.271.5.2016.TM Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Świdnik Duży Drugi gm. Wólka (bez przyłączy)

Przetarg Nieograniczony - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Świdnik Duży Drugi gm. Wólka (bez przyłączy) - etap pierwszy

Przetarg Nieograniczony Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Świdnik Duży Drugi gm. Wólka (bez przyłączy) - etap pierwszy Numer ogłoszenia: 128561 - 2016; data zamieszczenia: 11.07.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty bud

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - (Modernizacja) przebudowa drogi gminnej wewnętrznej urządzonej na działkach nr 1273/4, 1273/11, 1274/4, 1275, 1277/4 w m. Turka gmina Wólka w ramach inwestycji “Modernizacja drogi gminnej położonej na działkach nr ewid. 1273/4, 1273/11, 1274/4, 1275, 12

Wólka, dnia 10-06-2016 r. Numer sprawy: RI.271.4.2016.TM INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: (Modernizacja) przebudowa drogi gminnej wewnętrznej&nbs

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wólka przez okres 12 miesięcy

Wólka, dnia 08-06-2016 r. Numer sprawy: RI.271.3.2016.TM INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów k

Przetarg Nieograniczony - Przetarg Nieograniczony (Modernizacja) przebudowa drogi gminnej wewnętrznej urządzonej na działkach nr 1273/4, 1273/11, 1274/4, 1275, 1277/4 w m. Turka gmina Wólka w ramach inwestycji: Modernizacja drogi gminnej położonej na działkach nr ewid. 1273/4, 1273/11, 1274/4, 1275, 1277/4 w miejscowości Turka

Przetarg Nieograniczony (Modernizacja) przebudowa drogi gminnej wewnętrznej urządzonej na działkach nr 1273/4, 1273/11, 1274/4, 1275, 1277/4 w m. Turka gmina Wólka w ramach inwestycji: Modernizacja drogi gminnej położonej na działkach nr ewid. 1273/4, 1273/11, 1274/4, 1275, 1277/4 w miejscowości Turka Numer ogłoszenia: 135480 - 2016;...

Przetarg nieograniczony - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wólka przez okres 12 miesięcy

Przetarg nieograniczony Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wólka przez okres 12 miesięcy

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Opracowanie kompleksowej dokumentacji (program funkcjonalno-użytkowy, projekt architektoniczno - budowlany oraz projekt wykonawczy i studium wykonalności) wielofunkcyjnego centrum kultury na terenie gminy Wólka w ramach projektu „Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w obszarze funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim”

Jakubowice Murowane, 22-02-2016r. RI.271.2.2016.TM Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dotyczy: Opracowanie kompleksowej dokumentacji (program funkcjonalno-użytkowy, projekt architektoniczno - budowlany oraz projekt wykonawczy i studium wykonalności) wielofunkcyjnego centrum kultury na terenie gminy Wólka...

Opracowanie kompleksowej dokumentacji (program funkcjonalno-użytkowy, projekt architektoniczno - budowlany oraz projekt wykonawczy i studium wykonalności) wielofunkcyjnego centrum kultury na terenie gminy Wólka w ramach projektu - Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w obszarze funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim

Przetarg nieograniczony Opracowanie kompleksowej dokumentacji (program funkcjonalno-użytkowy, projekt architektoniczno - budowlany oraz projekt wykonawczy i studium wykonalności) wielofunkcyjnego centrum kultury na terenie gminy Wólka w ramach projektu - Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w obszarze funkcjonalnym...