Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przebudowa (modernizacja) dróg gminnych nr 105198L, nr 105189L, nr 106107L na terenie gminy Wólka

Wólka, dnia 04-08-2016 r. Numer sprawy: RI.271.7.2016.TM INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Przebudowa (modernizacja) d

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa oświetlenia drogowego ul. Klonowej w Turce gm. Wólka i budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr106114L w miejscowości Łuszczów Pierwszy gm. Wólka - etap I

Wólka, dnia 03-08-2016 r. Numer sprawy: RI.271.6.2016.TM INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Budowa oświetlenia drogoweg

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Świdnik Duży Drugi gm. Wólka (bez przyłączy) - etap pierwszy.

Wólka, dnia 29-07-2016 r. Numer sprawy: RI.271.5.2016.TM INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w

Przetarg nieograniczony - Opracowanie redakcyjne, graficzne, przygotowanie do druku i druk z oprawą publikacji podsumowującej trzy konferencje pt.: Rozwój przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim oraz dostawą przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego w ramach projektu -Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim

Przetarg nieograniczony Opracowanie redakcyjne, graficzne, przygotowanie do druku i druk z oprawą publikacji podsumowującej trzy konferencje pt.: Rozwój przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim oraz dostawą przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego w ramach projektu -Marka...

Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Budowa oświetlenia drogowego ul. Klonowej w Turce gm. Wólka i budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 106114L w miejscowości Łuszczów Pierwszy gm. Wólka - etap I.

Jakubowice Murowane, 21-07-2016r. RI.271.6.2016.TM Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dotyczy: Budowa oświetlenia drogowego ul. Klonowej w Turce gm. Wólka i budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 106114L w miejscowości Łuszczów Pierwszy gm. Wól

Odpowiedź na kolejne (trzecie) zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Świdnik Duży Drugi gm. Wólka (bez przyłączy) - etap pierwszy.

Jakubowice Murowane, 20-07-2016r. RI.271.5.2016.TM Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Świdnik Duży Drugi gm. Wólka (bez przyłączy)

Przetarg Nieograniczony - Przebudowa (modernizacja) dróg gminnych nr 105198L, nr 105189L, nr 106107L na terenie gminy Wólka

Przetarg Nieograniczony Przebudowa (modernizacja) dróg gminnych nr 105198L, nr 105189L, nr 106107L na terenie gminy Wólka Numer ogłoszenia: 144603 - 2016; data zamieszczenia: 19.07.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Odpowiedź na kolejne zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Świdnik Duży Drugi gm. Wólka (bez przyłączy) - etap pierwszy.

Jakubowice Murowane, 15-07-2016r. RI.271.5.2016.TM Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Świdnik Duży Drugi g

Przetarg Nieograniczony - Budowa oświetlenia drogowego ul. Klonowej w Turce gm. Wólka i budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 106114L w miejscowości Łuszczów Pierwszy gm. Wólka - etap I

Przetarg Nieograniczony Budowa oświetlenia drogowego ul. Klonowej w Turce gm. Wólka i budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 106114L w miejscowości Łuszczów Pierwszy gm. Wólka - etap I Numer ogłoszenia: 138187 - 2016; data zamieszczenia: 15.07.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Świdnik Duży Drugi gm. Wólka (bez przyłączy) - etap pierwszy.

Jakubowice Murowane, 13-07-2016r. RI.271.5.2016.TM Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Świdnik Duży Drugi gm. Wólka (bez przyłączy)