Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT - Zakup fabrycznie nowej koparko-ładowarki na równych kołach wraz z osprzętem - drugi przetarg

Jakubowice Murowane, 30-03-2017r. Numer sprawy: RI.271.3.2017.TM INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą Zakup fabrycznie nowej koparko-ładowarki na równych kołach wraz z osprzętem - drugi przetarg Działając na podstawie art. 86 ust....

Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenie o zmianie ogłosznia- Zakup fabrycznie nowej koparko-ładowarki na równych kołach wraz z osprzętem - drugi przetarg

Jakubowice Murowane, 24-03-2017r. RI.271.3.2017.TM Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dotyczy: Zakup fabrycznie nowej koparko-ładowarki na równych kołach wraz z osprzętem - drugi przetarg. Na podstawie art. 38 Prawa zamówień publicznych Zamawi

Przetarg Nieograniczony - Zakup fabrycznie nowej koparko-ładowarki na równych kołach wraz z osprzętem - drugi przetarg

Przetarg Nieograniczony Ogłoszenie nr 49373 - 2017 z dnia 2017-03-22 r. Zakup fabrycznie nowej koparko-ładowarki na równych kołach wraz z osprzętem - drugi przetarg OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 Podstawa prawna: art. 13a Prawa zamówień publicznych.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zakup energii elektrycznej 2017-2018

Wólka, dnia 13-12-2016 r. Numer sprawy: RI.271.9.2016.TM INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Zakup energii elektrycznej 2017-2018.

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT - Zakup energii elektrycznej 2017-2018

Wólka, dnia 02-12-2016 r. Numer sprawy: RI.271.9.2016.TM INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą Zakup energii elektrycznej 2017-2018 Działając na podstawie art. 86 ust. 5 Prawa zamówień publicznych Zamawiający zamieszcza na stronie...

Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - zakup energii elektrycznej 2017-2018

Jakubowice Murowane, 28-11-2016r. RI.271.9.2016.TM Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunkó

ZAMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU - ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2017-2018

Ogłoszenie nr 350903 - 2016 z dnia 2016-11-24 r. Lublin: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 350136 Data: 23/11/2016