Przetargi (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zakup energii elektrycznej 2017-2018

Wólka, dnia 13-12-2016 r. Numer sprawy: RI.271.9.2016.TM INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Zakup energii elektrycznej 2017-2018.

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT - Zakup energii elektrycznej 2017-2018

Wólka, dnia 02-12-2016 r. Numer sprawy: RI.271.9.2016.TM INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą Zakup energii elektrycznej 2017-2018 Działając na podstawie art. 86 ust. 5 Prawa zamówień publicznych Zamawiający zamieszcza na stronie...

Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - zakup energii elektrycznej 2017-2018

Jakubowice Murowane, 28-11-2016r. RI.271.9.2016.TM Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunkó

ZAMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU - ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2017-2018

Ogłoszenie nr 350903 - 2016 z dnia 2016-11-24 r. Lublin: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 350136 Data: 23/11/2016

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przebudowa (modernizacja) dróg gminnych nr 105198L, nr 105189L, nr 106107L na terenie gminy Wólka

Wólka, dnia 04-08-2016 r. Numer sprawy: RI.271.7.2016.TM INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Przebudowa (modernizacja) d

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa oświetlenia drogowego ul. Klonowej w Turce gm. Wólka i budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr106114L w miejscowości Łuszczów Pierwszy gm. Wólka - etap I

Wólka, dnia 03-08-2016 r. Numer sprawy: RI.271.6.2016.TM INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Budowa oświetlenia drogoweg

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Świdnik Duży Drugi gm. Wólka (bez przyłączy) - etap pierwszy.

Wólka, dnia 29-07-2016 r. Numer sprawy: RI.271.5.2016.TM INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w

Przetarg nieograniczony - Opracowanie redakcyjne, graficzne, przygotowanie do druku i druk z oprawą publikacji podsumowującej trzy konferencje pt.: Rozwój przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim oraz dostawą przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego w ramach projektu -Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim

Przetarg nieograniczony Opracowanie redakcyjne, graficzne, przygotowanie do druku i druk z oprawą publikacji podsumowującej trzy konferencje pt.: Rozwój przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim oraz dostawą przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego w ramach projektu -Marka...