Przetargi (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony - Opracowanie kompleksowej dokumentacji (program funkcjonalno-użytkowy, projekt architektoniczno - budowlany oraz projekt wykonawczy i studium wykonalności) wielofunkcyjnego centrum kultury na terenie gminy Wólka w ramach projektu - Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w obszarze funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim (drugi przetarg)

Przetarg nieograniczony Opracowanie kompleksowej dokumentacji (program funkcjonalno-użytkowy, projekt architektoniczno - budowlany oraz projekt wykonawczy i studium wykonalności) wielofunkcyjnego centrum kultury na terenie gminy Wólka w ramach projektu - Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w obszarze funkcjonalnym...

INFORMACJA INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Organizacja trzech konferencji pt.: Rozwój przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim” w ramach projektu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na szlacheckim szlaku w województwie lubelskim”

Wólka, dnia 18-12-2015 r. Numer sprawy: RI.271.16.2015.TM INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Organizacja trzech konferencji pt.: Rozwój przedsiębiorczości na Szlach

Zmiana terminu składania ofert oraz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Organizacja trzech konferencji pt.: Rozwój przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim” w ramach projektu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na szlacheckim szlaku w województwie lubelskim” (drugi przetarg).

Jakubowice Murowane, 30-11-2015r. RI.271.16.2015.TM Zmiana terminu składania ofert oraz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Organizacja trzech konferencji pt.: Rozwój przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku Jana III Sobieskiego...

Odpowiedź na kolejne zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Organizacja trzech konferencji pt.: Rozwój przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim” w ramach projektu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na szlacheckim szlaku w województwie lubelskim”

Jakubowice Murowane, 27-11-2015r. RI.271.16.2015.TM Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Organizacja trzech konferencji pt.: Rozwój przedsiębiorczości na Szlacheckim S

Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Organizacja trzech konferencji pt.: Rozwój przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim” w ramach projektu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na szlacheckim szlaku w województwie lubelskim

Jakubowice Murowane, 26-11-2015r. RI.271.16.2015.TM Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Organizacja trzech konferencji pt.: Rozwój przedsiębiorczości na Szlacheckim S

Przetarg nieograniczony - Przetarg nieograniczony Organizacja trzech konferencji pt.: Rozwój przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim w ramach projektu: Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na szlacheckim szlaku w województwie lubelskim

Przetarg nieograniczony Organizacja trzech konferencji pt.: Rozwój przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim w ramach projektu: Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na szlacheckim szlaku w województwie lubelskim Numer ogłoszenia: 317474 - 2015; data zamieszczenia: 24.11.2015 OGŁOSZENIE...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka w sezonach 2015-2016 i 2016-2017

Wólka, dnia 18-11-2015 r. Numer sprawy: RI.271.13.2015.TM INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka w sezon

Odpowiedź na 2 i 3 zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Organizacja trzech konferencji pt.: Rozwój przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim” w ramach projektu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na szlacheckim szlaku w województwie lubelskim

Jakubowice Murowane, 03-11-2015r. RI.271.14.2015.TM Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Organizacja trzech konferencji pt.: Rozwój przedsiębiorczości na Szlacheckim S