Przetargi (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych i specjalistycznych dla dzieci 3-4 letnich w Filiach Przedszkola Samorządowego w Turce w Sobianowicach, Pliszczynie i Łuszczowie w ramach projektów pt.: Stokrotka w Sobianowicach - Nr projektu: POKL.09.01.01-06-124/12, Filia Przedszkola w Pliszczynie - Pliszka - Nr projektu: POKL.09.01.01-06-023/13 i Przedszkole w Łuszczowie - Nr projektu: POKL.09.01.01-06-022/13 realizowanych przez Gminę Wólka / Zespół Publicznych Jednostek Oświatowych

Lublin: usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych i specjalistycznych dla dzieci 3-4 letnich w Filiach Przedszkola Samorządowego w Turce w Sobianowicach, Pliszczynie i Łuszczowie w ramach projektów pt.: Stokrotka w Sobianowicach - Nr projektu: POKL.09.01.01-06-124/12, Filia Przedszkola w Pliszczynie - Pliszka - Nr projektu:...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka 2013-2014 i 2014-2015.

Wólka, dnia 07-11-2013 r. Numer sprawy: ZP.271.20.2013 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gmini

Przetarg nieograniczony - Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka w sezonach 2013-2014 i 2014-2015 - zmiana załącznika - wykaz sprzętu do odśnieżania.

Przetarg nieograniczony - Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka w sezonach 2013-2014 i 2014-2015. Zmiana załącznika - Wykaz i opis sprzętu do odśnieżania. Poprawiony załącznik do pobrania poniżej. W ogłoszeniu głównym również został poprawiony załącznik. Załączniki pobrane przed 21-10-2013r....

Przetarg nieograniczony - Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka w sezonach 2013-2014 i 2014-2015.

Przetarg nieograniczony Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka w sezonach 2013-2014 i 2014-2015. Numer ogłoszenia: 218769 - 2013; data zamieszczenia: 19.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:&

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 647 w Jakubowicach Murowanych odcinek 186,5 m.

Wólka, dnia 16-10-2013r. Numer sprawy: ZP.271.19.2013. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 647 w Jaku

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dowóz dzieci do Gimnazjum w Pliszczynie w roku szkolnym 2013-2014

Wólka, dnia 15-10-2013r. Numer sprawy: ZP.271.16.2013. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Dowóz dzieci do Gimnazjum w Pliszczynie w roku