Przetargi (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Ćwiczenia czynią Mistrza - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Wólka - trzeci przetarg

Wólka, dnia 10 grudnia 2012r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.20.2012. Nazwa zadania: Ćwiczenia czynią Mistrza - indywidua

Przetarg Nieograniczony - Ćwiczenia czynią Mistrza - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

Przetarg Nieograniczony Ćwiczenia czynią Mistrza - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Wólka - trzeci przetarg. Numer ogłoszenia: 495916 - 2012; data zamieszczenia: 06.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

INFORMACJA O PONOWNYM DRUGIM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dla części zamówienia nr 18 - Ćwiczenia czynią Mistrza - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Wólka - drugi przetarg

Wólka, dnia 3 grudnia 2012r. INFORMACJA O PONOWNYM DRUGIM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dla części zamówienia nr 18 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dla części zamówienia nr 18, nr 19, nr 20 - Ćwiczenia czynią Mistrza - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Wólka - drugi przetarg

Wólka, dnia 23 listopada 2012r. INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dla części zamówienia nr 18, nr 19, nr 20 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:

INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dla części zamówienia nr 13 - Ćwiczenia czynią Mistrza - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Wólka - drugi przetarg

Wólka, dnia 22 listopada 2012r. INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dla części zamówienia nr 13 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.18.2012. Nazwa zadania

Przetarg nieograniczony - Ćwiczenia czynią Mistrza - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Wólka - drugi przetarg

Przetarg Nieograniczony Ćwiczenia czynią Mistrza - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Wólka - drugi przetarg. Numer ogłoszenia: 423626 - 2012; data zamieszczenia: 29.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przebudowa drogi gminnej nr 107377L w Łuszczowie Pierwszym odcinek 254m i drogi na działce nr 278 w Kolonii Świdnik Mały odcinek 695m oraz przebudowa ciągów pieszych wzdłuż drogi gminnej nr 106097L w Rudniku odcinek 511m

Wólka, dnia 15 października 2012r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.16.2012. Nazwa zadania: Przeb

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Turka (przez starą wieś).

Wólka, dnia 10 października 2012r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.15.2012.TM Nazwa zadania: Prz

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 600.000,00 złotych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek Gminy Wólka

Wólka, dnia 5 października 2012r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.14.2012. Nazwa zadania: Udziel