Przetargi (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 965.000,00 złotych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu Gminy Wólka

Wólka, dnia 12 grudnia 2011r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.18.2011. Nazwa zadania: Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 965.000,00 złotych z prze

Przetarg Nieograniczony - Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 965.000,00 złotych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu Gminy Wólka

Przetarg Nieograniczony Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 965.000,00 złotych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu Gminy Wólka Numer ogłoszenia: 401748 - 2011; data zamieszczenia: 29.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zakup energii elektrycznej

Wólka, dnia 17 listopada 2011r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.15.2011.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka 2011-2012 i 2012-2013. Rejon IV - miejscowości: Turka oś. Borek i Turka-wieś - - zamówienie z wolnej ręki

Wólka, dnia 14 listopada 2011r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP. 271.16. 2011

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka 2011-2012 i 2012-2013” - zamówienie z wolnej ręki. Rejon III - miejscowości: Pliszczyn, Kolonia Pliszczyn, Łysaków, Rudnik

Wólka, dnia 14 listopada 2011r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP. 271.17. 2011 Nazwa zadania: Zimowe utrzym

Przetarg nieograniczony - Zakup energii elektrycznej

Przetarg nieograniczony Zakup energii elektrycznej.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI ZAMÓWIENIA - Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka – drugi przetarg.

Wólka, 18 października 2011r. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP. 271.13.2011 Nazwa zadania: Zimowe utrzymanie dr

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka w sezonach 2011-2012 i 2012-2013 - drugi przetarg. Część 2, rejon II - miejscowości: Łuszczów Pierwszy, Łuszczów Drugi

Wólka, dnia 18 października 2011r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.13.2011. Nazwa zadania

Przetarg Nieograniczony - Modernizacja drogi wewnętrznej położonej na działce Nr 1022 w m. Łuszczów Drugi od km rob. 0+000,00 do km rob. 1+053,55 oraz modernizacja drogi wewnętrznej położonej na działce Nr 1431 w m. Turka od km 0+013,00 do km 0+135,00

Przetarg Nieograniczony Modernizacja drogi wewnętrznej położonej na działce Nr 1022 w m. Łuszczów Drugi od km rob. 0+000,00 do km rob. 1+053,55 oraz modernizacja drogi wewnętrznej położonej na działce Nr 1431 w m. Turka od km 0+013,00 do km 0+135,00 Numer ogłoszenia: 334658 - 2011; data zamieszczenia: 13.