Przetargi (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka 2010-2011 - Rejon III - miejscowości: Pliszczyn, Kolonia Pliszczyn, Łysaków, Rudnik - z wolnej ręki

Wólka, dnia 29 listopada 2010 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP. 341/28/2010. Nazwa zadania: Zi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka 2010-2011 - Rejon II - miejscowości: Łuszczów Pierwszy, Łuszczów Drugi, Bystrzyca, Sobianowice - z wonej ręki

Wólka, dnia 29 listopada 2010 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP. 341/27/2010. Nazwa zadania:

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w przetargu na "Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka 2010-2011 - drugi prztarg” na część pierwszą i drugą zamówienia (Rejon II - miejscowości: Łuszczów Pierwszy, Łuszczów Drugi, Bystrzyca, Sobianowice i Rejon III - miejscowości: Pliszczyn, Kolonia Pliszczyn, Łysaków, Rudnik

Wólka, dnia 29 listopada 2010 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy. ZP. 341/26/2010 Nazwa zadania: „Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka 2010-2011 - drugi przetarg” Zamawiający informuje o unieważnieniu po

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka 2010-2011 - drugi przetarg- Część trzecia - Rejon IV - miejscowości: Turka oś. Borek i Turka -wieś

Wólka, dnia 29 listopada 2010 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP. 341/26/2010. Nazwa zadania: Zimowe utrzymanie dróg i chodnik&oa

Drugi Przetarg Nieograniczony - Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka 2010-2011 - drugi przetarg

Drugi Przetarg Nieograniczony Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka 2010-2011 - drugi przetarg Numer ogłoszenia: 328781 - 2010; data zamieszczenia: 18.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I....

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU pierwszego przetargu na Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka 2010-2011

Wólka, 15 listopada 2010 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Numer sprawy. ZP. 341/24/2010 Nazwa zadania: „Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka 2010-2011” Zamawiający informuje o unieważnieniu postępo

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 1564L w miejscowości Bystrzyca - etap drugi (przedłużenie o 10 latarni).

Wólka, dnia 8 listopada 2010 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP. 341/25/2010. N

Przetarg Nieograniczony - Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka 2010-2011

Przetarg Nieograniczony Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka 2010-2011 Numer ogłoszenia: 307721 - 2010; data zamieszczenia: 29.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przebudowa drogi gminnej nr 106115L, nr 106116L w miejscowości Świdnik Duży na odcinku od km 0+062 do km 1+839

Wólka, dnia 25 października 2010 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP. 341/21/2010. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 106115L, nr

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wólka do szkół w roku szkolnym 2010-2011

Wólka, dnia 21 października 2010 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP. 341/23/2010. Nazwa zadania: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z