Komunikaty

Trzecie ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż działek budowlanych w Bystrzycy.

 

                                       WÓJT GMINY WÓLKA

ogłasza trzecie ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż  niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy położonych w Bystrzycy gm. Wólka, dla których X Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lublinie prowadzi księgę wieczystą pod nr kw LU1I/00097787/4

 

dz. nr 964/12,m.Bystrzyca,4517m2, położona przy drodze powiatowej,  przeznaczona pod usługi publiczne

cena wywoławcza – 174.000,00zł

wadium – 18.000,00zł.

Przetarg odbędzie się dn. 27 stycznia 2009r. o godz. 10.00

 

 dz. nr 965/30, pow. 2871m2,wraz z udz. 1/16 w dz. nr nr 964/7 i 965/26 o łącznej pow. 2656m2 (droga dojazdowa), położona przy utwardzonej drodze gminnej, przeznaczona pod zabudowę zagrodową i mieszkaniową jednorodzinną, teren wpisany do zabytków ścisłej ochrony konserwatorskiej

cena wywoławcza -132.000,00zł.

wadium – 14.000,00zl.

Przetarg odbędzie się dn. 27 stycznia 2009 r.  o godz. 11.00

 

dz. nr 965/28, pow.3157m2, wraz z udz.1/16 w dz. nr nr 964/7 i 965/26 o łącznej pow. 2656m2 (droga dojazdowa), przeznaczona pod zabudowę zagrodową i mieszkaniowa jednorodzinną oraz linie napowietrzne średniego napięcia ze strefą uciążliwości.

cena wywoławcza – 138.000,00zł.

wadium -14.000,00zł.

Przetarg odbędzie się dn.27 stycznia 2009r. o godz. 12.00

 

dz. nr 965/29, pow.2452m2, wraz z udz. 1/16 w dz. nr nr 964/7 i 965/26 o łącznej pow. 2656m2(droga dojazdowa), przeznaczona pod zabudowę zagrodową i mieszkaniowa jednorodzinną,

cena wywoławcza – 120.000,00zł.

wadium -12.000,00zl.

dz. nr 965/22, pow. 1752m2, wraz z udz. 1/16 w dz. nr nr 964/7 i 965/26 o łącznej pow. 2656m2(droga dojazdowa), położona  przy drodze powiatowej, przeznaczona pod zabudowę zagrodową i mieszkaniową jednorodzinną oraz linię napowietrzną średniego napięcia ze strefą uciążliwości.

cena wywoławcza- 73.000,00zl.

wadium – 8.000,00zl.

Przetarg odbędzie się dn.27 stycznia 2009r. o godz.14.00

 

dz. nr 964/3, pow.1794m2 wraz z udz. 1/16 w dz. nr nr 964/7 i 965/26 o łącznej pow.2656m2(droga dojazdowa), przeznaczona pod zabudowę zagrodowa i mieszkaniową jednorodzinną

cena wywoławcza - 82.000,00zł.

wadium – 9.000,00zl.

dz. nr 964/8, pow.1717m2 wraz z udz. w dz. nr nr 964/7 i 965/26 o łącznej pow. 2656m2(droga dojazdowa, przeznaczona pod zabudowę zagrodową i mieszkaniową  jednorodzinną

cena wywoławcza – 85.000,00zł.

wadium – 9.000,00zł.

Przetarg odbędzie się dn.28 stycznia 2009r.o godz.9.00

 

dz. nr 965/23, pow.1753m2 wraz z udz. 1/16 w dz. nr nr 964/7 i 965/26 o łącznej pow.2656m2(droga dojazdowa), położona przy drodze powiatowej , przeznaczona pod zabudowę zagrodową i mieszkaniowa jednorodzinną

cena wywoławcza – 79.000,00zł.

wadium – 8.000,00zl.

dz. nr 965/21 , pow.1897m2 wraz z udz. 1/16 w dz. nr nr 964/7 i 965/26 o łącznej pow. 2656m2(droga dojazdowa), położona  przy drodze powiatowej, przeznaczona pod zabudowę zagrodową i mieszkaniowa jednorodzinną oraz linie napowietrzne średniego napięcia ze strefą uciążliwości

cena wywoławcza – 77.000,00zł.

wadium- 8.000,00zł.

Przetarg odbędzie się dn. 28 stycznia 2009r. o godz. 11.00

 

dz. nr 964/4, pow.1870 m2 wraz z udz. 1/16 w dz. nr nr 964/7 i 965/26 o łącznej pow. 2656m2 (droga dojazdowa), przeznaczona pod zabudowę zagrodową i mieszkaniowa jednorodzinną

cena wywoławcza – 80.000,00zł.

wadium – 8.000,00zł.

dz. nr 964/9, pow.1600m2 wraz z udz. 1/16 w dz. nr nr 964/7 i 965/26 o łącznej pow.2656m2(droga dojazdowa), położona przy drodze powiatowej, przeznaczona pod zabudowę zagrodową i mieszkaniowa jednorodzinną

cena wywoławcza-  80.000,00zł.

wadium – 8.000,00zł.

Przetarg odbędzie się dn. 28 stycznia 2009r. o godz.13.00

 

dz. nr 965/27,pow. 323m2 i 964/11 o pow.1746 m2, wraz z udz. 1/16 w dz. nr nr 964/7 i 965/26 o łącznej pow. 2656 m2(droga dojazdowa), stanowiące jedną nieruchomość niezabudowaną, przeznaczona pod zabudowę zagrodową i mieszkaniową  jednorodzinną.

cena wywoławcza – 100.000,00zł.

wadium – 10.000,00zł.

dz. nr 965/24, pow. 1873m2, wraz z udz.1/16 w dz. nr nr 964/7 i 965/26 o łącznej pow. 2656m2(droga dojazdowa), położona  przy drodze powiatowej, przeznaczona pod zabudowę zagrodową i mieszkaniową jednorodzinną.

cena wywoławcza- 81.000,00zł.

wadium –9.000,00zł.

Przetarg odbędzie się dn. 29 stycznia 2009r. o godz.9.00.

 

dz. nr 965/25, pow.2268m2, wraz z udz.1/16 w dz. nr nr 964/7 i 965/26 o łącznej pow. 2656m2(droga dojazdowa), położona przy drodze  utwardzonej, przeznaczona pod teren zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zieleń parkową  

cena wywoławcza – 87,000,00zł.

wadium – 9.000,00zł.

dz. 964/6, pow.2127m2, wraz  z udz. W dz. nr nr 964/7 i 965/26 o łącznej pow. 2656m2 (droga dojazdowa), położona przy drodze powiatowej, przeznaczona pod zabudowę zagrodowa i mieszkaniową jednorodzinną.

cena wywoławcza – 95.000,00zł.

wadium – 10.000,00zł.

Przetarg odbędzie się dn. 29 stycznia 2009r.o godz.11.00

 

dz. nr 964/5, pow.2198m2, wraz z udz.1/16 w dz. nr nr 964/7 i 965/26 o łącznej pow.2656m2 (droga dojazdowa), położona przy drodze powiatowej, przeznaczona pod zabudowę zagrodową i mieszkaniową jednorodzinną.

cena wywoławcza – 90.000,00zl.

wadium – 10.000,00zł.

dz. nr 964/10, pow. 1729m2, wraz z udz. 1/16 w dz. nr nr 964/7 i 965/26 o łącznej pow.2656m2 (droga dojazdowa), przeznaczona pod zabudowę zagrodową i mieszkaniową jednorodzinną.

cena wywoławcza  86.000,00zł.

wadium – 9.000,00zł.

Przetarg odbędzie się dn. 29 stycznia 2009r. o godz.13.00

 

Wszystkie działki  płożone są w kompleksie działek budowlanych, na wzgórzu, obok doliny rzeki Bystrzycy.

W wyznaczonym terminie nie złożono wniosków o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości.

Ceny podane w ogłoszeniu są cenami netto , do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT.

 

Warunkiem przystąpienia do w/w przetargów, które odbędą się w sali konferencyjnej UG Wólka Jakubowice Murowane 8 , jest wpłacenie wadiów gotówką w podanej wysokości   na konto BPS S.A.O/Lublin Filia Wólka nr 72 1930 1709 2003 0060 0095 0016 z zaznaczeniem przetargu i nieruchomości, której ono dotyczy. Wadium winno wpłynąć na konto Urzędu Gminy Wólka w nieprzekraczalnym terminie do  23 stycznia  2009r.

Żadna z działek oferowanych do sprzedaży nie jest obciążona na rzecz osób trzecich.

 

Nabywcy nieruchomości wyłonieni w przetargach pokrywają koszty ich geodezyjnego wyznaczenia w terenie oraz koszty związane z zawarciem aktów notarialnych i opłat wieczystoksięgowych. Nabywcy przysługuje prawo wyboru kancelarii notarialnej w obrębie miasta Lublina.  W innym przypadku kancelaria zostanie wskazana przez organizatora przetargu. Skutkiem uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego przez nabywcę wyłonionego w wyniku przetargu jest przepadek wadium.

Dodatkowe informacje: UG Wólka pok. 24 tel.746-48-44 w.36 w godz.8.00 – 15.00                                                   

 

 

 

    

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 grudnia 2008 08:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Mazurek
Ilość wyświetleń: 3437
17 grudnia 2008 08:50 (Ewa Mazurek) - Utworzenie dokumentu.