Komunikaty

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości Gminy Wólka przeznaczonych do sprzedaży.

Wójt Gminy Wólka

 

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Wólka został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wólka przeznaczonych do sprzedaży.

 

 

Wykaz zawiera szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości oraz termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości.

Informacje o działkach przeznaczonych do sprzedaży tel. /081/ 746-48-44 wew. 36 w godz. 8.00-15.00

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 maja 2008 16:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Mazurek
Ilość wyświetleń: 5132
20 maja 2008 16:39 (Ewa Mazurek) - Utworzenie dokumnetu.