Komunikaty

Wójt Gminy Wólka działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2019 r. poz. 688) informuje o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert oraz zamieszcza ofertę organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3. ustawy. Organizacja pozarządowa: Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Turka

Wójt Gminy Wólka działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2019 r. poz. 688) informuje o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert oraz zamieszcza ofertę organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3. ustawy. Organizacja pozarządowa: Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Turka . Zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej :

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej- Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszańców Gminy Wólka; prowadzenie szkoleń sportowych; organizacja zawodów i rozgrywek piłkarskich.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 maja 2019 18:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Arkadiusz Kasprzak
Ilość wyświetleń: 307
17 maja 2019 18:05 (Arkadiusz Kasprzak) - Dodanie załącznika [formularz_z_uwagami_do_oferty_zlozonej_w_trybie_art_19a_ustawy_o_dzia lalnosci_pozytku_publicznego_i_o_wolontariacie.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 maja 2019 18:05 (Arkadiusz Kasprzak) - Dodanie załącznika [uproszczona_oferta_na_realizacje_zadania_publicznego.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 maja 2019 18:05 (Arkadiusz Kasprzak) - Dodanie załącznika [informacja_o_zamiarze_zlecenia_realizacji_zadnia_publicznego.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)