Komunikaty

INFORMACJA o wyniku ustnych przetargów ograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Turce

 

                                                                      Wólka dnia 15 listopada 2017r.  

 

INFORMACJA
o wyniku ustnych przetargów ograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Turce

 

 

           Komisja przetargowa

1. Robert Wysmulski – Przewodniczący

         2. Tomasz  Misiura  – członek komisji

3. Rafał Pogonowski  - członek komisji

 

      1)  Stwierdza, że  pierwszy ustny przetarg ograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Turka nr 2379
o pow.165 m2, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW pod nr LU1I/00134163/6 organizowany w dniu 15 listopada 2017r. zakończył się wynikiem pozytywnym.

Działka nr 2379 nie będąca przedmiotem roszczeń ani zobowiązań w stosunku do osób trzecich oferowana była w cenie 17.000,00zł netto i poprzez jedno postąpienie za cenę 17 170,00 zł netto nabyła ją Monika Wójcik.

Uczestniczka przetargu jako jedyna wpłaciła wadium na zakup tej działki i została
do przetargu dopuszczona.

 

    2) Stwierdza, że pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Turka   nr   2363

o pow.175 m2, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW pod nr LU1I/00134163/6 organizowany w dniu 15 listopada 2017 r. zakończył się wynikiem pozytywnym.

Działka nr 2363 nie będąca przedmiotem roszczeń ani zobowiązań w stosunku do osób trzecich oferowana była w cenie 18.000,00 zł netto i poprzez jedno postąpienie za cenę 18 180,00 zł netto nabyło ją małż. Marianna i Jerzy Janowscy.

Uczestnik przetargu jako jedyny wpłacił wadium na zakup tej działki i został do przetargu dopuszczony

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 listopada 2017 14:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Arkadiusz Kasprzak
Ilość wyświetleń: 481
15 listopada 2017 14:15 (Arkadiusz Kasprzak) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)