Komunikaty

Ogłoszenie - wniosek o wydanie decyzji środowiskowej - budowa drogi gminnej nr 107371 w m. Turka

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 31, 32, 46 a ust. 1 pkt 1 i art. 53 i 54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska ( Dz.U.Nr 62, poz. 627 - z późniejszymi zmianami), ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 113, poz. 954) oraz art. 49 Kodeks Postępowania Administracyjnego - Wójt Gminy Wólka podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie zamieszczony został wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej nr 107371 L w m. Turka na terenie działki nr 105.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Wólka, Pokój nr 24 w godzinach urzędowania w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości w/w informacji.

Wólka, dnia 22.04.2008 r.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 kwietnia 2017 10:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Arkadiusz Kasprzak
Ilość wyświetleń: 519
18 kwietnia 2017 10:56 (Arkadiusz Kasprzak) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)