Komunikaty

Ogłoszenie o wydanie decyzji środowiskowej - kanalizacja sanitarna Długie.

       O G Ł O S Z E N I E

 

 

         Działając na podstawie art. 31, 32, 46 a ust. 1 pkt 1 i art. 53 i 54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 – z późniejszymi zmianami ), ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy – prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 113, poz. 954 ) oraz art. 49 Kodeks Postępowania Administracyjnego – Wójt Gminy Wólka podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie zamieszczony został wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Długie.

 

       Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Wólka, pokój nr 24 w godzinach urzędowania w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości w/w informacji.

 

 

          Wólka, dnia 20.08.2008 r.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 kwietnia 2017 10:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Arkadiusz Kasprzak
Ilość wyświetleń: 480
18 kwietnia 2017 10:55 (Arkadiusz Kasprzak) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)