Komunikaty

Informacja na temat możliwości uzyskania bezpłatnej pomocy prawnika

Informacja na temat możliwości uzyskania bezpłatnej pomocy prawnika

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce w  związku z realizacją przez Stowarzyszenie Równych Szans „Bona Fides” projektu „Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej” współfinansowanego z środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej, Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach współpracy włączył się w organizację Mobilnego Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej. W ramach Mobilnego Centrum  zorganizowany będzie Dzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem na terenie Gminy Wólka. Zapraszamy osoby zainteresowane na Dzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem  w dniu 14 grudnia 2013 r. w godz. od 10.00 do 18.00
w budynku Urzędu Gminy Wólka. Podczas tego dnia będzie dla  Państwa świadczona pomoc przez prawnika w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce. Celem  jest dotarcie z informacją do nowych środowisk dotkniętych przemocą. Ufamy, że nowe przedsięwzięcie zaowocuje trwałymi zmianami i wymiernymi efektami dla osób potrzebujących.

Z góry dziękujemy za zrozumienie i aktywne włączenie się w realizację projektu. Osobą upoważnioną do udzielania informacji dotyczących organizacji Mobilnego Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej, zapisywania godzin wizyt poszczególnych osób jest Iwona Opajdowska, z którą można kontaktować się pod numerem tel. (81)  751-00-87  lub 518-403-821.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 grudnia 2013 10:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Arkadiusz Kasprzak
Ilość wyświetleń: 1025
11 grudnia 2013 10:52 (Arkadiusz Kasprzak) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)