Komunikaty

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 20 grudnia 2010 r.

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY LUBELSKIEGO

z dnia 20 grudnia 2010 r.

 

 

 

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95), podaje się do publicznej wiadomości rozporządzenie porządkowe Nr 6 Wojewody Lubelskiego z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.

 

Dniem   ogłoszenia   niżej   wymienionego   rozporządzenia   porządkowego   jest   dzień 20 grudnia 2010 r.

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 grudnia 2010 08:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Arkadiusz Kasprzak
Ilość wyświetleń: 1030
28 grudnia 2010 09:01 (Arkadiusz Kasprzak) - Dodanie załącznika [rozporzadzenieporzadkowewojlubnr62010.pdf] do dokumentu.
28 grudnia 2010 08:58 (Arkadiusz Kasprzak) - Dodanie dokumentu.