Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE RI.6220.5.2017.JK Wójta Gminy Wólka z dnia 8 grudnia 2017r.

OBWIESZCZENIE RI.6220.5.2017.JK Wójta Gminy Wólka z dnia 8 grudnia 2017r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, w której Wójt Gminy Wólka odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: przebudowie drogi...

INFORMACJA KOMISJI DS. ROKOWAŃ

Wólka dnia 23 listopada 2017r. INFORMACJA KOMISJI DS. ROKOWAŃ Komisja przetargowa 2. Tomasz Misiura - przewodniczący 3. Rafał Pogonowski –członek komisji 4. Wojciech Kostyła – członek komisji informuje, że w związku z brakiem zainteresowania nabyciem działki nr 1749/3 o pow.3881m2 położonej w Turce –KW...

INFORMACJA o wyniku ustnych przetargów ograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Turce

Wólka dnia 15 listopada 2017r. INFORMACJA o wyniku ustnych przetargów ograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Turce Komisja przetargowa 1. Robert Wysmulski – Przewodniczący 2. Tomasz Misiura – członek komisji 3. Rafał Pogonowski - członek komisji 1) Stwierdza, że pierwszy...

WÓJT GMINY WÓLKA informuje, że w dniach 15 listopada 2017r. – 7 grudnia 2016r. na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Wolka Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin oraz na stronie Gminy Wólka www.wolka.pl został zamieszczony wykaz nieruchomości położonych w Bystrzycy oraz Świdniku Małym przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

WÓJT GMINY WÓLKA informuje, że w dniach 15 listopada 2017r. – 7 grudnia 2016r. na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Wolka Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin oraz na stronie Gminy Wólka www.wolka.pl został zamieszczony wykaz nieruchomości położonych w Bystrzycy oraz Świdniku Małym przeznaczonych do oddania w dzierżawę...

ZAWIADOMIENIE RI.6220.6.2017.JK Wójta Gminy Wólkaz dnia 13 listopada 2017r.

ZAWIADOMIENIE RI.6220.6.2017.JK Wójta Gminy Wólkaz dnia 13 listopada 2017r., w którym Wójt Gminy Wólka informuję, że w Urzędzie Gminy Wólka prowadzone było postępowanie na wniosek inwestora Indykpol S.A., ul. Jesienna 3, 10-370 Olsztyn, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację...