Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Wólka Oznaczenie nieruch. - dz.nr 449/1 obręb Turka Kw LU1I/00161871/0 Pow. nieruch. - 27m2 Opis nieruch. – nieruchomość niezabudowana, położona w otoczeniu terenów zabudowanych zabudową mieszkaniową jednorodzinną oraz terenów...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę stanowiącej własność Gminy Wólka 1) Oznaczenie nieruch. - działka nr 820/4 położona w obrębie Łuszczów Drugi Kw LU1I/00109300/5 - adres Łuszczów Drugi 101 2)Powierzchnia działki - 1800m2 3)Opis nieruch. – nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym...