Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE RI.6220.8.2019.JK Wójta Gminy Wólka z dnia 9 stycznia 2020r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w którym Wójt informuje, że została wydana decyzja znak: RI.6220.8.2019.JK

OBWIESZCZENIE RI.6220.8.2019.JK Wójta Gminy Wólka z dnia 9 stycznia 2020r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w którym Wójt informuje, że została wydana decyzja znak: RI.6220.8.2019.JK o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, w której Wójt Gminy Wólka...

WÓJT GMINY WÓLKA OGŁASZA PIERWSZY USTNY PRZETARG OGRANICZONY DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI SĄSIEDNICH NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY WÓLKA

Działka oferowana w przetargu nr 2483 o pow.150m2, położona jest w obrębie ewidencyjnym Turka gm. Wólka przy utwardzonej ul. Jesionowej, V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód prowadzi dla niej księgę wieczystą pod nr KW LU1I/00134163/6. Działka przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego...