Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wólka z dnia 26 czerwca 2019r.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wólka z dnia 26 czerwca 2019r. znak:RI.6220.5.2018.JK, w którym Wójt Gminy Wólka informuje o zakończeniu postępowania prowadzonego na wniosek inwestora - p. Grzegorza Kalbarczyk prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Arkona Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej Grzegorz...

Wójt Gminy Wólka działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2019 r. poz. 688) informuje o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert oraz zamieszcza ofertę organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3. ustawy. Organizacja pozarządowa: Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Turka

Wójt Gminy Wólka działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2019 r. poz. 688) informuje o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert oraz zamieszcza ofertę organizacji pozarządowej...