Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

PIERWSZE USTNE PRZETARGI OGRANICZONE DLA WŁASCICIELI NIERUCHOMOŚCI SĄSIEDNICH NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WÓLKA

WÓJT GMINY WÓLKA OGŁASZA PIERWSZE USTNE PRZETARGI OGRANICZONE DLA WŁASCICIELI NIERUCHOMOŚCI SĄSIEDNICH NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WÓLKA I. Działka oferowana w przetargu nr 2363 o pow.175m2, położona jest w obrębie ewidencyjnym Turka gm. Wólka przy ul. Wierzbowej, V...

WÓJT GMINY WÓLKA OGŁASZA ROKOWANIA PO DRUGIM PRZETARGU ZAKOŃCZONYM WYNIKIEM NEGATYWNYM NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W TURCE

Działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków obrębu Turka nr 1749/3 o pow.3881m2. V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód prowadzi dla niej księgę wieczystą pod nr KW LU1I/00117953/6. Przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod teren mieszkalnictwa rolniczego –MR, tereny...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Wólka

WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Wólka 1) Oznaczenie nieruch. - dz.nr 2363 obręb Turka przy ul. Wierzbowej Kw LU1I/00134163/6 Pow. nieruch. - 175m2 Opis nieruch. – nieruchomość niezabudowana, położona w otoczeniu terenów zabudowanych zabudową mieszkaniową jednorodzinną,...