Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w 2018 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2j w związku z art. 13 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 poz. 1817 ze zm.) ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.

OBWIESZCZENIE RI.6220.5.2017.JK Wójta Gminy Wólka z dnia 8 grudnia 2017r.

OBWIESZCZENIE RI.6220.5.2017.JK Wójta Gminy Wólka z dnia 8 grudnia 2017r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, w której Wójt Gminy Wólka odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: przebudowie drogi...