Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rokowania na sprzedaż nieruchomości położonych w Bystrzycy.

WÓJT GMINY WÓLKA ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność gminy położ

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości gminnych w Bystrzycy

WÓJT GMINY WÓLKA ogłasza siódme ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż

Informacja o wynikach szóstych ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaz działek w Bystrzycy

Szóste ustne przetargi nieograniczone na sprzedaz dzialek niezabudowanych położonych w Bystrzycy zakończyły sie wynikiem negatywnym. Na żadą z oferowanych działek w określonym terminie i wysokości nie dokonano wpłaty wadium.