Komunikaty (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGÓW NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGÓW NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Urząd Gminy Wólka informuje, że: Pierwszy ustny przetarg ograniczony dla właścicieli nieruchomości sąsiednich na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wólka oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Łuszczów...

OBWIESZCZENIE RI.6220.7.2016.JK Wójta Gminy Wólka z dnia 17 stycznia 2017r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE RI.6220.7.2016.JK Wójta Gminy Wólka z dnia 17 stycznia 2017r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zgodnie z art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale