Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

o wydaniu decyzji nr 37/20 z dnia 24 kwietnia 2020 r. , znak:IF-I.7840.3.35.2020.KWW

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Dotycząca zatwierdzenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Wólka Sp. z o.o.

Decyzja Starosty Lubelskiego z dnia 17 kwietnia 2020 r. znak: IGM.6821.144.2019.MS4

o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Turce

OBWIESZCZENIE RI.6220.6.2020.JK, Wójta Gminy Wólka z dnia 17 kwietnia 2020r.

który zawiadamia o wszczęciu postępowania na wniosek pełnomocnika inwestora, p. Tadeusza Żądło posiadającego nadany numer PESEL 65061906355 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 LUB4415B wraz z wewnętrzną...