Komunikaty (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Wólka z dnia 24 października 2017r

Obwieszczenie Wójta Gminy Wólka z dnia 24 października 2017r. zawiadamiające o się, o tym ,że dnia 24.10.2017r. Wójt Gminy Wólka wydał postanowienie znak. RI.6220.6.2017.JK, w którym odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oce

PIERWSZE USTNE PRZETARGI OGRANICZONE DLA WŁASCICIELI NIERUCHOMOŚCI SĄSIEDNICH NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WÓLKA

WÓJT GMINY WÓLKA OGŁASZA PIERWSZE USTNE PRZETARGI OGRANICZONE DLA WŁASCICIELI NIERUCHOMOŚCI SĄSIEDNICH NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WÓLKA I. Działka oferowana w przetargu nr 2363 o pow.175m2, położona jest w obrębie ewidencyjnym Turk

WÓJT GMINY WÓLKA OGŁASZA ROKOWANIA PO DRUGIM PRZETARGU ZAKOŃCZONYM WYNIKIEM NEGATYWNYM NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W TURCE

Działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków obrębu Turka nr 1749/3 o pow.3881m2. V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód prowadzi dla niej księgę wieczystą pod nr KW LU1I/00117953/6. Przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod teren mieszkalnictwa rolniczego –MR, tereny...