Komunikaty (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o drugich ustnych przetargach nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiacych własność Gminy Wólka polożonych w Łuszczowie Drugim

WÓJT GMINY WÓLKA OGŁASZA DRUGIE USTNE PRZETARGI NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI STANOWIACYCH WŁASNOŚĆ GMINY WÓLKA POLOŻONYCH W ŁUSZCZOWIE DRUGIM Wszystkie działki oferowane w poniższych przetargach położone są w obrębie ewidencyjnym Łuszczów Drugi gm. Wólka, X Wydział Ks ...

Ogłoszenie o czwartym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy

WÓJT GMINY WÓLKA Ogłasza czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Nieruchomość objęta przetargiem oznaczona w ewidencji gruntów i budynków obrębu Rudnik nr 498 , pow.2757 m2, Kw LU1I/00218420/9 – &nbs

Ogłoszenie o trzecim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy

WÓJT GMINY WÓLKA Ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Nieruchomość o

Ogłoszenie o drugich ustnych przetargach nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiacych własność Gminy Wólka polożonych w Łuszczowie Drugim

WÓJT GMINY WÓLKA OGŁASZA DRUGIE USTNE PRZETARGI NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI STANOWIACYCH WŁASNOŚĆ GMINY WÓLKA POLOŻONYCH W ŁUSZCZOWIE DRUGIM Wszystkie działki oferowane w poniższych przetargach położone są w obrębie ewidencyjnym Łuszczów Drugi gm. Wólka, X Wydział Ksiąg...

Obwieszczenie Wójta Gminy Wólka z dnia 04 listopada 2010 r. o wydaniu decyzja znak: R.O.Ś. 7624/5/4/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn Zajazd Jagielloński jako Jagiellońskie Centrum Turystyczne na działce o nr ew. 97/7 w m. Łuszczów Pierwszy, gm. Wólka

Wólka, 04.11.2010r. R.O.Ś. 7624/5/5/2010 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art.38, 85 ust. 3 w związku z art. 61 ust.1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro

Owieszczenie Wojewody Lubelskiego o wydaniu w dniu 18 października 2010r. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego "Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin S.A. (Świdnik)"

Owieszczenie Wojewody Lubelskiego o wydaniu w dniu 18 października 2010r. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego "Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin S.A. (Świdnik)" Treść obwieszczenia w załączniku poniżej.

WÓJT GMINY WÓLKA OGŁASZA TRZECI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W SOBIANOWICACH ORAZ SZÓSTY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W TURCE

WÓJT GMINY WÓLKA OGŁASZA 1) TRZECI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W SOBIANOWICACH Działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków obrębu Sobianowice nr 643/1 o pow.3232 m2,księga wieczysta LU1I/00102484/9, niezagospo