Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w 2018 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2j w związku z art. 13 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 poz. 1817 ze zm.) ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.