Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE RI.6220.3.2018.JK Wójta Gminy Wólka z dnia 13 kwietnia 2018r. o wszczęciu postępowania na wniosek p. Tomasza Żmuda, Łysaków 20, 20-258 Lublin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: przystosowaniu istniejącego zaniżenia terenu dla potrzeb wykonania stawu rybnego o powierzchni całkowitej 2,98ha na nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 2525 w miejscowości Łysaków, gmina Wólka

OBWIESZCZENIE RI.6220.3.2018.JK Wójta Gminy Wólka z dnia 13 kwietnia 2018r. Działając na podstawie: art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1257, z późn. zm.) w związku z art.74 ust. 3, pkt 1 z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu...