Komunikaty (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wyniku przetargu

Urząd Gminy Wólka informuje, że czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 498 położonej w miejscowości Rudnik ogłoszony na dzień 29.12.2010 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Informacja o wynikach przetargów

Urząd Gminy Wólka informuje, że drugie ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż działek nr: 821/58, 821/59, 821/60, 821/61, 821/62, 821/63, 821/64, 821/65, 821/66, 821/67 położonych w miejscowości Łuszczów Drugi ogłoszone w dniu 28.12.2010 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 20 grudnia 2010 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 20 grudnia 20

Obwieszczenie Wójta Gminy Wólka z dnia 22.12.2010r o wydaniu postanowienia znak. R.OŚ.7624/8/3/2010.

Wólka, dnia 22.12.2010r. Znak: R.OŚ.7624/8/4/2010 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wólka Stosownie do art. 10 §1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu...

Informacja o wynikach przetargów

Urząd Gminy Wólka informuje, że drugie ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż działek nr: 821/40, 821/41, 821/42, 821/43, 821/44, 821/45, 821/46, 821/47, 821/48, 821/49, 821/50, 821/51, 821/52, 821/54, 821/55, 821/56, 821/57. położonych w miejscowości Łuszczów Drugi ogłoszone w dniach 20.12 - 21.12.2010 zakończyły się wynikiem...

Informacja o wyniku przetargu

Urząd Gminy Wólka informuje, że szósty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 332 położonej w miejscowości Turka zakończył się wynikiem negatywnym.

Informacja o wyniku przetargu

Urząd Gminy Wólka informuje, że trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 643/1 położonej w miejscowości Sobianowice zakończył się wynikiem negatywnym.