Komunikaty (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Drugi przetarg na działki w Bystrzycy.

Drugie ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż działek budowlanych w Bystrzycy zakończyły się wynikiem negatywnym.

Drugi ustny prztarg nieograniczony na sprzedaż działek w Bystrzycy.

WÓJT GMINY WÓLKA ogłasza drugie ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących włas

Rozstrzygnięcie przetargów na sprzedaż działek gminnych.

Działka nr 1330 połozona w Turce została sprzedana małżonkom Cholewa za 14 140 zł. Pozostałe przetargi ortganizowane w dniach od 9-11.09.2008 r. zakończyły sie wynikiem negatywnym.

Ogłoszenie o wydanie decyzji środowiskowej - kanalizacja sanitarna Długie.

O G Ł O S Z E N I E Działając na podstawie art. 31, 32, 46 a ust. 1 pkt 1 i art. 53 i 54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 – z późniejszymi zmianami ), ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 18 maja 2005 r. o zm