Petycje składane do Rady Gminy

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Petycja

w sprawie sprzeciwu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn." Budowa stacji bazowej sieci telefonii komórkowej P4 LUB4415B wraz w wewnętrzną linią zasilającą na działce nr 1235/3 obręb Turka, planowanego do realizacji przez P4 sp. z o.o. zs. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa