Informacje o sposobie składania petycji

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o sposobie składania petycji

Petycja kierowana do Wójta Gminy Wólka oraz Rady Gminy Wólka może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów. Petycja może być złożona w interesie: publicznym; podmiotu wnoszącego petycję; podmiotu trzeciego, za jego zgodą. Przedmiotem...