Ochrona Danych Osobowych

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Klauzula informacyjna - korespondencja elektroniczna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że: 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina...

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Wólka jest Gmina Wólka – Wójt Edwin Gortat z siedzibą w Jakubowice Murowane 8, 20- 258 Lublin

Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Wólka jest Robert Gostkowski, adres e-mail:iodo@wolka.pl, adres do korespondencji: Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin