Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Wólka

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

http://bip.wolka.pl/wiadomosci/7206/rejestr_dzialalnosci_regulowanej_w_zakresie_odbierania_odpadow_k