Aktualności

Termin składania deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny na 2012 rok

Informujemy, iż w związku ze zmianą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, a także osoby fizyczne posiadające nieruchomości we współwłasności z wymienionymi podmiotami, będące podatnikiem podatku od nieruchomości są obowiązane do składania deklaracji na podatek od nieruchomości w terminie do 31 stycznia 2012 roku.

Formularz deklaracji na 2012 rok wraz z załącznikami są dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy Wólka w zakładce "Poradnik interesanta”→ Kategoria Usług → Podatki i opłaty→ Deklaracje składane do celów zobowiązania podatkowego osób prawnych → Dokonanie zmian w rocznym wymiarze podatków od osób fizycznych od  nieruchomości, rolnym i leśnym.

 

Deklaracje na podatek od środków transportowych należy składac w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu.

 

Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych wraz z załącznikiem DT-1/A obowiązującej na 2012 rok został zamieszczony w Poradniku Interesanta.

Wyliczony w deklaracji podatek od nieruchomości należy wpłacać - bez wezwania - na rachunek Urzędu Gminy Wólka, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Zasady składania deklaracji na podatek rolny i podatek leśny nie zostały zmienione, w związku z czym przypominamy, że  należy je składać w terminie do dnia 15 stycznia.

 
Deklarację na podatek od nieruchomości, rolny i leśny na 2012 rok można przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin lub złożyć w Urzędzie Gminy Wólka

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 stycznia 2012 12:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Arkadiusz Kasprzak
Ilość wyświetleń: 1988
04 stycznia 2012 14:03 (Arkadiusz Kasprzak) - Zmiana danych dokumentu.
03 stycznia 2012 12:58 (Arkadiusz Kasprzak) - Dodanie dokumentu.