Inwestycji Kluczowych

Do zadań Referatu Inwestycji Kluczowych należy w szczególności:
- nadzór i koordynacja nad inwestycjami mającymi istotne znaczenie dla rozwoju gminy Wólka,
- współpraca z instytucjami i podmiotami współfinansującymi inwestycje mające wpływ rozwój gminy Wólka,
- pozyskiwanie środków i zarządzanie projektami współfinansowanymi z Unii Europejskiej,
- prowadzenie spraw związanych z dostępem do informacji publicznej oraz wykonywanie zadań w zakresie realizacji przepisów o ochronie danych osobowych, a także w zakresie odpowiedniego zabezpieczenia dokumentów, tajemnicy służbowej oraz baz danych w systemie informatycznym,
- prowadzenie kontroli zarządczej,
- skuteczne informowanie Referatu Finansowego w zakresie spraw kierowanych do egzekucji,
- współpraca ze wszystkimi Referatami Urzędu Gminy w zakresie realizowanych zadań,
- współpraca z Referatem Promocji przy realizacji zadań z zakresu: promocji gminy i upowszechniania kultury, organizacji imprez gminnych, okolicznościowych i innych,
- opracowywanie i przekazywanie plików do aktualizacji strony internetowej,
- wykonywanie zadań z zakresu obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w zakresie zadań merytorycznych referatu, przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej,
- współdziałanie w realizacji przedsięwzięć związanych z przygotowaniem systemu kierowania bezpieczeństwem Gminy, w tym przygotowanie do wykonywania zadań w składzie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz funkcjonowania na stanowisku kierowania,
- wykonywanie zadań w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa powszechne go i porządku publicznego, zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków na zasadach określonych w ustawach,
- uczestniczenie w szkoleniu obronnym organizowanym przez Urząd

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 czerwca 2018 10:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Arkadiusz Kasprzak
Ilość wyświetleń: 574
02 kwietnia 2019 09:15 Arkadiusz Kasprzak - Usunięcie stanowiska: Kierownik Referatu realizujący zadania z zakresu stanowiska pracy ds. inwestycji kluczowych.
21 czerwca 2018 14:27 Arkadiusz Kasprzak - Aktualizacja danych stanowiska: Kierownik Referatu realizujący zadania z zakresu stanowiska pracy ds. inwestycji kluczowych.
05 czerwca 2018 10:48 Arkadiusz Kasprzak - Dodanie stanowiska: Kierownik referatu.