Promocji

Do zadań Referatu Promocji należy w szczególności:
- organizowanie i koordynowanie działalności promocyjnej i informacyjnej Gminy, przy użyciu dostępnych technik i form, zmierzających do ukształtowania pozytywnego wizerunku Gminy i jej osiągnięć w zakresie działalności gospodarczej, zaplecza infrastrukturalnego Gminy, jej walorów turystycznych oraz działań na rzecz integracji społeczności lokalnej,
- opracowywanie programów działań promocyjnych Gminy i planowanie nakładów finansowych z tym związanych,
- zapewnienie opracowania materiałów reklamowych i informacyjnych przedstawiających działalność Gminy,
- organizowanie i koordynowanie działalności w zakresie wydawnictw,
- współpraca z mediami w zakresie promocji Gminy,
- śledzenie informacji prasowych dotyczących gminy, w tym krytyki prasowej, przygotowywanie odpowiedzi, stanowisk i ewentualnych sprostowań w powyższym zakresie,
- prowadzenie dokumentacji prasowej dotyczącej działalności Gminy,
- zapewnienie realizacji przepisów prawa prasowego,
- przygotowywanie koncepcji i prowadzenie kampanii promocyjnych skierowanych do środowisk gospodarczych,
- koordynowanie przedsięwzięć związanych z udziałem Gminy w krajowych i zagranicznych imprezach; targach, wystawach itp.,
- prowadzenie spraw związanych z dostępem do informacji publicznej oraz wykonywanie zadań w zakresie realizacji przepisów o ochronie danych osobowych, a także w zakresie odpowiedniego zabezpieczenia dokumentów, tajemnicy służbowej oraz baz danych w systemie informatycznym,
- pozyskiwanie środków i zarządzanie projektami współfinansowanymi z Unii Europejskiej,
- współpraca z gminnymi instytucjami kultury oraz wspieranie, inicjowanie i promowanie działań w zakresie upowszechniania kultury na terenie Gminy,
- współpraca ze środowiskami i stowarzyszeniami twórczymi,
- organizacja świąt ogólnonarodowych oraz świąt Gminy,oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi w powyższym zakresie.
- promowanie walorów turystycznych Gminy,
- prowadzenie archiwum fotograficznego gminy,
- stała współpraca z firmą prowadzącą stronę internetową , opracowywanie i przekazywanie plików do aktualizacji strony www.wolka.pl / zmiany graficzne i tekstowe/,
- prowadzenie profilu gminy na facebooku oraz innych aplikacji promocyjnych i informacyjnych.
- opracowywanie i przekazywanie plików do aktualizacji strony internetowej.
- prowadzenie kontroli zarządczej,
- ubezpieczenia majątku gminy,
- wykonywanie zadań z zakresu obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w zakresie zadań merytorycznych referatu, przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej.

Stanowiska

Kierownik Referatu realizaujący zadania z zakresu stanowiska pracy ds. funduszy zewnętrznych tzw. miekkich oraz promocji gminy

Inspektor ds. kultury i rozwoju

Pomoc administracyjna

Inspektor ds. administracyjno - gospodarczych

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lutego 2018 14:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Arkadiusz Kasprzak
Ilość wyświetleń: 889
02 kwietnia 2019 09:22 (Arkadiusz Kasprzak) - Dodanie stanowiska: Inspektor ds. kultury i rozwoju.
21 czerwca 2018 14:27 (Arkadiusz Kasprzak) - Aktualizacja danych stanowiska: Inspektor ds. administracyjno - gospodarczych.
21 czerwca 2018 14:26 (Arkadiusz Kasprzak) - Aktualizacja danych stanowiska: Kierownik Referatu realizaujący zadania z zakresu stanowiska pracy ds. funduszy zewnętrznych tzw. miekkich oraz promocji gminy.