Urząd Stanu Cywilnego

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności :
- Rejestracja zdarzeń w BUSC
- Ewidencja ludności
- Dowody osobiste
- Skuteczne informowanie Referatu Finansowego w zakresie spraw kierowanych do egzekucji.
- Prowadzenie kontroli zarządczej.
- Wykonywanie zadań wynikających z ustaw wyborczych.
- Wykonywanie zadań z zakresu obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
w zakresie zadań merytorycznych referatu, przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej.
- Współpraca z Referatem Promocji przy realizacji zadań z zakresu: promocji gminy i upowszechniania kultury, organizacji imprez gminnych, okolicznościowych i innych,
- Opracowywanie i przekazywanie plików do aktualizacji strony internetowej.
- Prowadzenie spraw związanych z dostępem do informacji publicznej oraz wykonywanie zadań w zakresie realizacji przepisów o ochronie danych osobowych, a także w zakresie odpowiedniego zabezpieczenia dokumentów, tajemnicy służbowej oraz baz danych w systemie informatycznym,

Stanowiska

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 stycznia 2016 10:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Arkadiusz Kasprzak
Ilość wyświetleń: 3037
21 czerwca 2018 14:28 (Arkadiusz Kasprzak) - Aktualizacja danych stanowiska: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.
21 czerwca 2018 14:28 (Arkadiusz Kasprzak) - Aktualizacja danych stanowiska: Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
06 lutego 2018 15:17 (Arkadiusz Kasprzak) - Zmiana danych jednostki.