Stanowiska

Wójt Gminy Wólka

Zastępca Wójta Gminy Wólka

Sekretarz Gminy

Skarbnik Gminy

Główny Księgowy Urzędu Gminy

Inspektor ds. ewidencji księgowej dochodów, wydatków oraz sprawozdawczości jednostek oświatowych

Pomoc admistracyjna

Kierowca autobusu

Podinspektor ds. rachuby płac pracowników jednostek oświatowych, rozliczeń z ZUS i z Urędem Skarbowym PDOF

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Opiekun dzieci i młodzieży w czasie przewozu do i ze szkoły

Kierowca samochodu ciężarowego

Konserwator sieci wodno-kanalizacyjnej

Podinspektor ds. obronnych, zarządzania kryzysowego

Inspektor ds. podatków od osób prawnych i podatków od: środków transportu od osób fizycznych i prawnych

Inspektor ds. wydatków budżetowych i naliczonego podatku VAT, środków trwałych oraz ewidencji podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych

Komendant gminny ochrony ppoż

Konserwator sieci wodno-kanalizacyjnej

Inspektor ds. informatyki

Kierowca samochodu ciężarowego

Inspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym, geodezji i architektury oraz planowania przestrzennego

Inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska

Inspektor ds. drogownictwa

Inspektor ds. opłat za odpady komunalne, egzekucji opłat za odpady komunalne oraz weryfikacji dotacji udzielanych z budżetu gminy

Inspektor ds. opłat i inwestycji

Inspektor ds. działalności gospodarczej i archiwum zakładowego

Inspektor ds. zamówień publicznych i nadzoru nad pracownikami obsługi

Inspektor ds. funduszy zewnętrznych

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Konserwator sieci wodno-kanalizacyjnej

Zastępca Głównego Księgowego Urzędu Gminy

Podinspektor ds.ewidencji księgowej wydatków szkół i przedszkoli, planowania dochodów i wydatków, rozliczeń dotacji oraz ewidencji środkó trwałych w jednostkach oświatowych

Inspektor ds. funduszy zewnętrznych

Opiekun dzieci i młodzieży w czasie przewozu do i ze szkoły

Inspektor ds. wynagrodzeń, rozliczeń z ZUS, rozliczeń PDOF z urzędami skarbowymi i operacji kasowych

Inspektor ds. podatku VAT i jednolitego pliku kontrolnego

Inspektor ds. obsługi Rady Gminy i kadr

Pomoc administracyjna

Konserwator sieci wodno-kanalizacyjnej

Inspektor ds. kultury i rozwoju

Kierownik Referatu realizaujący zadania z zakresu stanowiska pracy ds. funduszy zewnętrznych tzw. miekkich oraz promocji gminy

Kierownik Referatu realizujący zadania z zakresu stanowiska pracy ds. oświaty

Inspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym, geodezji i architektury oraz planowania przestrzennego

Opiekun dzieci i młodzieży w czasie przewozu do i ze szkoły

Pracownik gospodarczy

Inspektor ds. wymiaru podatków osób fizycznych: od nieruchomości, rolnego i leśnego jednostek pomocniczych od numeru 07 do 19

Inspektor ds. obsługi interesanta

Inspektor ds.opłat i egzekucji za wodę i ścieki oraz naleznego podatu VAT

Konserwator sieci wodno-kanalizacyjnej

Inspektor ds. egzekucji podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od osób fizycznych i prawnych, egzekucji podatku od środków transportowych i zwrotu podatku akcyzowego

Opiekun dzieci i młodzieży w czasie przewozu do i ze szkoły

Kierownik Referatu ralizujący zadania z zakresu stanowiska pracy ds. budownictwa i gospodarki wodno-kanalizacyjnej

Podinspektor ds. administracyjno - gospodarczych

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 marca 2008 13:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 30494
02 kwietnia 2019 15:33 (Arkadiusz Kasprzak) - Dodanie stanowiska: Inspektor ds. funduszy zewnętrznych.
02 kwietnia 2019 09:23 (Arkadiusz Kasprzak) - Dodanie stanowiska: Inspektor ds. kultury i rozwoju.
02 kwietnia 2019 09:17 (Arkadiusz Kasprzak) - Zmiana danych stanowiska: Zastępca Wójta Gminy Wólka.