Stanowiska

Wójt Gminy Wólka

Sekretarz Gminy

Skarbnik Gminy

Główna księgowa

Podinspektor ds. wymiaru opłat za wodę i ścieki

Kierowca autobusu

Kierownik USC

Kierowca samochodu ciężarowego

Inspektor ds. podatków od osób prawnych i podatku od: środków transportu od osób fizycznych i prawnych

Inspektor ds. wydatków budżetowych i naliczonego podatku VAT, środków trwałych oraz ewidencji podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych

Komendant gminny ochrony ppoż

Konserwator sieci wod-kan

Inspektor ds. informatyki

Kierowca samochodu ciężarowego

Inspektor ds. ds. gospodarki mieniem komunalnym, geodezji i architektury oraz planowania przestrzennego.

Inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska

Inspektor ds. infrastruktury

Inspektor ds. wymiaru opłat komunalnych i weryfikacji dotacji

Inspektor ds. opłat i inwestycji

Inspektor ds. działalności gospodarczej i archiwum zakładowego

Inspektor ds. nadzoru nad pracownikami obsługi i zamówień publicznych i nadzoru nad pracownikami obsługi

Podinspektor ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Konserwator sieci wod-kan

Zastępca Głównego Księgowego Urzędu Gminy

Inspektor ds. funduszy zewnętrznych

Inspektor ds. wynagrodzeń, rozliczeń z ZUS, rozliczeń PDOF z urzędami skarbowymi i operacji kasowych

Inspektor ds. podatku VAT i JPK

Inspektor ds. obsługi Rady Gminy i kadr

Konserwator sieci wod-kan

Podinspektor ds. BHP i opłat za wodę i ścieki oraz dochodów i wydatków środków finansowych w podległych jednostkach organizacyjnychi

Kierownik referatu, stanowisko pracy ds. funduszy zewnętrznych i promocji gminy

Kierownik referatu, stanowisko pracy ds. oświaty i kultury

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami

Inspektor ds. funduszy zewnętrznych

Pracownik gospodarczy

Inspektor ds. wymiaru podatków osób fizycznych: od nieruchomości, rolnego i leśnego

Inspektor ds. obsługi interesanta

Inspektor ds. opłat opłat i egzekucji za wodę i ścieki oraz należnego podatku VAT

Konserwator sieci wod-kan

Inspektor ds. egzekucji podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych i prawnych, egzekucji podatku od środków transportowych i zwrotu podatku akcyzowego

Kierownik referatu, stanowisko pracy ds. budownictwa i gospodarki wod-kan

Podinspektor ds. administracyjno - gospodarczych

Pomoc administracyjna

Podinspektor ds. administracyjno - gospodarczych

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 marca 2008 13:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 25351
04 kwietnia 2018 12:27 Arkadiusz Kasprzak - Zmiana danych stanowiska: Kierownik referatu, stanowisko pracy ds. budownictwa i gospodarki wod-kan.
04 kwietnia 2018 12:26 Arkadiusz Kasprzak - Zmiana danych stanowiska: Kierownik referatu, stanowisko pracy ds. oświaty i kultury.
04 kwietnia 2018 11:36 Arkadiusz Kasprzak - Zmiana danych stanowiska: Kierownik referatu, Inspektor ds. budownictwa i gospodarki wod-kan.