Rejestr zmian

29 maja 2020 15:12 3 dni temu

Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. EURO: Zapytanie ofertowe na „organizację i przeprowadzenie zajęć warsztatowych i ogólno - ruchowych dla uczestników Klubu Seniora w Rudniku”

Dodanie załącznika [informuje_o_zmianie_terminu_i_trybu_skladania_ofert_w_postepowaniu_of ertowego_na__organizacje_i_przeprowadzenie_zajec_.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Karolina Zatorska

29 maja 2020 15:05 3 dni temu

Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. EURO: Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia do Klubu Seniora w Rudniku

Dodanie załącznika [informuje_o_zmianie_terminu_i_trybu_skladania_ofert_w_postepowaniu_na __dostawe_wyposazenia_do_klubu_seniora_w_rudniku_.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Karolina Zatorska

29 maja 2020 15:04 3 dni temu

Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. EURO: „Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na „dowóz uczestników projektu „Top Senior” do siedziby klubu seniora w Rudniku ” na terenie gminy Wólka, powiat lubelski, województwo...

Dodanie załącznika [informacja_o_zmianie_terminu_i_trybu_skladania_ofert_w_postepowaniu_n a__dowoz_uczestnikow_projektu__top_senior_.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Karolina Zatorska

29 maja 2020 13:06 3 dni temu

Komunikaty: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Dodanie załącznika [wykaz_spolkacx.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Arkadiusz Kasprzak

29 maja 2020 13:05 3 dni temu

29 maja 2020 13:04 3 dni temu

27 maja 2020 11:58 5 dni temu

Komunikaty: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - znak sprawy IF-I.7840.2.15.2020.KWW

Dodanie załącznika [obwieszczenie_o_wszczeciu_postepowania_administracyjnego.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Karolina Zatorska

26 maja 2020 10:42 6 dni temu

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 408841