Komisja Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Kadencja 2010 - 2014

Informacje

Przedmiotem działania Komisji Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej jest w szczególności opinowanie:
a) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
b) podatki i opłaty w granicach określonych w odrębnych ustawach
c) gospodarki nieruchomościami
d) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
e) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizację, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
f) lokalnego transportu zbiorowego,
g)targowisk i hal targowych,
h)zieleni gminnej i zadrzewień
i)cmentarzy gminnych

Skład

Przewodniczący Komisji

Wiceprzewodnicząca Komisji

Sekretarz Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 stycznia 2011 08:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Arkadiusz Kasprzak
Ilość wyświetleń: 108986
23 marca 2020 10:17 (Arkadiusz Kasprzak) - Usunięcie członka komisji.
23 marca 2020 10:17 (Arkadiusz Kasprzak) - Usunięcie członka komisji.
12 marca 2020 12:28 (Arkadiusz Kasprzak) - Usunięcie stanowiska.