Komisja Rewizyjna Kadencja 2010 - 2014

Informacje

Komisja Rewizyjna wykonuje swoje zadania w oparciu o roczny plan pracy.
1. Do zadań Komisji należy w szczególności:
- kontrola działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem:
- legalności,
- gospodarności,
- rzetelności,
- celowości
- sprawności organizacyjnej oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy.
3. Komisja wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Rady.

Skład

Przewodniczący Komisji

Wiceprzewodnicząca Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 stycznia 2011 08:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Arkadiusz Kasprzak
Ilość wyświetleń: 111095
23 marca 2020 10:17 (Arkadiusz Kasprzak) - Usunięcie członka komisji.
23 marca 2020 10:17 (Arkadiusz Kasprzak) - Usunięcie członka komisji.
12 marca 2020 12:28 (Arkadiusz Kasprzak) - Usunięcie stanowiska.