KOMISJA BUDŻETOWA Kadencja 2002 - 2006

Informacje

Przedmiotem działań dla Komisji Budżetowej jest w szczególności :
a) wynagrodzenie Wójta
b) programy gospodarcze
c) sprawy majątkowe gminy przekraczające zakres zwykłego zarządu dotyczące :
- obligacji ich zbywanie, nabywanie i wykup przez Wójta
- długoterminowych pożyczek i kredytów,
- pożyczek i kredytów krótkoterminowych,
- tworzenia i przystępowania do spółek ,spółdzielni, rozwiązywania i występowania z nich,
- zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji,
- wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta w roku budżetowym,
- wysokości sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

Skład

Członek Komisji

Wiceprzewodniczący Komisji

Przewodniczący Komisji

Wiceprzewodniczący Komisji

Członek Komisji

Dokumenty

Prawo lokalne

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 stycznia 2011 08:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Arkadiusz Kasprzak
Ilość wyświetleń: 101105
29 listopada 2018 12:38 Arkadiusz Kasprzak - Aktualizacja danych komisji: Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
29 listopada 2018 12:38 Arkadiusz Kasprzak - Aktualizacja danych komisji: Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
29 listopada 2018 12:37 Arkadiusz Kasprzak - Aktualizacja danych komisji: Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.