Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Kadencja 2018 - 2023

Informacje

Do zadań Komisji należy:
- rozpatrywanie skarg na działania Wójta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, wniosków i petycji składanych przez obywateli,
- dokonywanie analizy treści skargi, wniosku lub petycji,
- zwracanie się do Wójta lub kierownika gminnej jednostki organizacyjnej o udzielenia niezbędnych wyjaśnień, przedstawienie dokumentów lub pisemne zajęcie stanowiska w sprawie stanowiącej przedmiot skargi, wniosku lub petycji,
- opracowanie projektu uchwały lub stanowiska Rady w sprawie stanowiącej przedmiot skargi, wniosku lub petycji i przekazanie jej Przewodniczącemu Rady.

Skład

Przewodnicząca Komisji

Wiceprzewodnicząca Komisji

członek Komisji

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 stycznia 2011 08:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Arkadiusz Kasprzak
Ilość wyświetleń: 100505
29 listopada 2018 12:38 Arkadiusz Kasprzak - Aktualizacja danych komisji: Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
29 listopada 2018 12:38 Arkadiusz Kasprzak - Aktualizacja danych komisji: Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
29 listopada 2018 12:37 Arkadiusz Kasprzak - Aktualizacja danych komisji: Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.