Komisja Samorządu i Oświaty Kadencja 2018 - 2023

Informacje

Do zadań Komisji należy:
• powołanie i odwołanie Skarbnika Gminy na wniosek Wójta,
• zadania o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2 a ustawy samorządowej,
• herb gminy ,nazwy ulic i placów publicznych oraz wznoszenie pomników,
• nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
• zasady udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
• ochrona zdrowia,
• pomoc społeczna w tym ośrodki i zakłady opiekuńcze,
• gminne budownictwo mieszkaniowe,
• edukacja publiczna, jednostek oświatowych i szkół,
• biblioteka gminna i inne placówki upowszechniania kultury,
• kultura fizyczna i turystyka w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe,
• sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej,
• utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
• sprawy polityki prorodzinnej w tym zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
• współpraca z organizacjami samorządowymi

Skład

Przewodnicząca Komisji

Wiceprzewodnicząca Komisji

członek Komisji

członek Komisji

członek Komisji

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 stycznia 2011 08:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Arkadiusz Kasprzak
Ilość wyświetleń: 111048
23 marca 2020 10:17 (Arkadiusz Kasprzak) - Usunięcie członka komisji.
23 marca 2020 10:17 (Arkadiusz Kasprzak) - Usunięcie członka komisji.
12 marca 2020 12:28 (Arkadiusz Kasprzak) - Usunięcie stanowiska.