Komisja Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Kadencja 2018 - 2023

Informacje

Przedmiotem działania Komisji Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej jest w szczególności opinowanie:
•miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
•podatki i opłaty w granicach określonych w odrębnych ustawach,
•gospodarki nieruchomościami,
•gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
•wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizację, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
•lokalnego transportu zbiorowego,
•targowisk i hal targowych,
•zieleni gminnej i zadrzewień,
•cmentarzy gminnych.

Skład

Przewodniczący Komisji

Wiceprzewodniczący Komisji

członek Komisji

członek Komisji

członek Komisji

członek Komisji

członek Komisji

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 stycznia 2011 08:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Arkadiusz Kasprzak
Ilość wyświetleń: 100501
29 listopada 2018 12:38 Arkadiusz Kasprzak - Aktualizacja danych komisji: Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
29 listopada 2018 12:38 Arkadiusz Kasprzak - Aktualizacja danych komisji: Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
29 listopada 2018 12:37 Arkadiusz Kasprzak - Aktualizacja danych komisji: Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.